Agnieszka Swaczyna – adwokat

Egzamin adwokacki zdałam w 2003 r. i od tego czasu nieprzerwanie wykonuję zawód adwokata. Jeszcze w trakcie studiów prawniczych (wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) uzyskałam tytuł zawodowy skrzypka instrumentalisty. Teraz – z braku czasu – rzadko chwytam za instrument, ale nawyk, żeby robić „coś więcej” został mi do dzisiaj. Przez prawie 3 lata byłam wolontariuszem w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”. Jestem także mediatorem rodzinnym i cywilnym, prowadzę także dwa blogi prawnicze: www.blogrozwod.pl i www.bezprawaanirusz.pl.

Zajmuję się wyłącznie sprawami rodzinnymi (m.in. rozwód, alimenty, władza rodzicielska) i cywilnymi (m.in. spadki, najem, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku po rozwodzie, rozliczenie konkubinatu) – nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale także w kontekście międzynarodowym. Szczególnie bliskie są mi sprawy dotyczące uprowadzeń rodzicielskich (konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).

Od 2014 r. jestem członkiem LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) – organizacji zrzeszającej prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich.

Zespół

team-member-1.jpg
Law Office theme will do you an excellent job being any kind of website you wish.

Natalia Łabuz

aplikant adwokacki
LEH_3569.jpg
Law Office theme will do you an excellent job being any kind of website you wish.

Cecylia Pacuła

Sekretarka