Specjalizacja

 

Prawo rodzinne

rozwód, władza rodzicielska, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kontakty z dziećmi (rodziców, dziadków), opieka naprzemienna, wydanie dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie

U

Konwencja haska

sprawy z konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka (uprowadzenie rodzicielskie)

Podział majątku wspólnego

ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku
z małżeństwa oraz ze związków partnerskich

Prawo rodzinne

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek. Mediacja rodzinna, w tym mediacja transgraniczna