Prawo rodzinne – rozwód, władza rodzicielska, alimenty, wydanie dziecka,

Konwencja haska – sprawy z konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka

Podział majątku wspólnego – ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku z małżeństwa oraz ze związków partnerskich

Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Mediacja rodzinna, w tym mediacja transgraniczna